Kviečia siūlyti kandidatus Vyriausybės kultūros ir meno premijai gauti

LR Vyriausybė
LR Vyriausybė © Meda Baltramonaitytė

Vyriausybės kultūros ir meno premija skiriama Lietuvos, taip pat pasaulio lietuvių kultūros ir meno kūrėjams ir veikėjams už svarų indėlį į kultūrą ir meną ir ypatingus šios srities nuopelnus.

Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio.

Kultūros ministerija

Kultūros ministerija kviečia teikti paraiškas gauti Vyriausybės kultūros ir meno premijas. Pretendentus siūlyti  turi teisę Lietuvos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, kitose Europos Sąjungos valstybėse ir trečiosiose valstybėse registruoti juridiniai asmenys, kitos organizacijos ir jų padaliniai. Vienas juridinis asmuo gali siūlyti vieną pretendentą arba vieną pretendentų kolektyvą.

Pretendentas negali tais pačiais metais būti teikiamas Vyriausybės kultūros ir meno premijai ir Nacionalinei kultūros ir meno premijai.

Paraiškas galima teikti iki 2020 m. lapkričio 10 d.

Organizacija, teikdama paraišką, turi pristatyti:

  1. organizacijos vadovo pasirašytą rekomendaciją, kurioje išsamiai ir argumentuotai atskleidžiami pretendento ypatingi nuopelnai Lietuvos kultūrai ir menui;
  2. pretendento kūrybinės veiklos aprašymą (pageidautina ne daugiau kaip 2 psl.);
  3. suderinus su pretendentu, pretendento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  4. pretendento asmeninius kontaktus.

Popierinę paraišką (originalą) siųskite adresu:

Kultūrinės edukacijos politikos grupė,
Kultūros ministerija, J. Basanavičiaus g. 5, 01118 Vilnius.
Ant voko nurodykite ,,Vyriausybės kultūros ir meno premijos“

Papildomai būtina pateikti rekomendacijos bei kūrybinės veiklos aprašymo elektronines kopijas word formatu (be parašų) el. p. adresu vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

Vyriausybės kultūros ir meno premijų komisija, įvertinusi siūlomų pretendentų veiklą Lietuvos kultūros ir meno kontekste, atrenka asmenis, kuriems rekomenduoja skirti premijas. Kasmet skiriama ne daugiau kaip 12 premijų.

Nuo 2008 m. Vyriausybės kultūros ir meno premija yra 340 bazinių socialinių išmokų dydžio – 13260 Eur. Premijos gali būti skiriamos pavieniams pretendentams arba pretendentų kolektyvui. Premija, skiriama pretendentų kolektyvui, paskirstoma po lygiai kiekvienam šio kolektyvo nariui. Pakartotinai siūlyti pretendentą galima praėjus 5 metams po premijos skyrimo.

Išsamesnę informaciją teikia Kultūrinės edukacijos politikos grupės vyriausioji specialistė Vilija Vyšniauskienė, tel. 8 608 45612, el. p. vilija.vysniauskiene@lrkm.lt.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments