Išrinkti nauji Lietuvos kultūros tarybos nariai, laukiama kandidatų į pirmininko postą

Lietuvos kultūros taryba. © LKT

Kultūros ministerija skelbia 10 išrinktų naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narių ir kviečia renkant būsimą LKT pirmininką įsitraukti ir kultūros bendruomenę.  Naujosios tarybos sudėtį kartu su LKT pirmininko kandidatūra kultūros ministras Simonas Kairys teiks tvirtinti Vyriausybei.

Siekiame skaidraus, atviro ir tarpusavio pasitikėjimu grįsto dialogo su kultūros bendruomene.

Simonas Kairys

Į LKT išrinkti: muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas Rimvydas Laužikas, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas Dainius Vaitiekūnas, etnologė Aušra Žičkienė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė.

Pagal Lietuvos kultūros tarybos įstatymą LKT rinkimai vyksta keliais etapais. Iš pradžių kultūros, meno, mokslo ir nepriklausomos organizacijos bei tautinių mažumų bendrijos turi deleguoti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus, kurie išrenka 20 kandidatų į LKT narius. Iš jų kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrenka 10 kandidatų ir teikia tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministras taip pat teikia tvirtinti Vyriausybei LKT pirmininko kandidatūrą, su juo Lietuvos kultūros tarybą iš viso sudaro 11 asmenų.

„Siekiame skaidraus, atviro ir tarpusavio pasitikėjimu grįsto dialogo su kultūros bendruomene. Todėl skelbiame naujos kadencijos LKT narių sąrašą, nors jis buvo suformuotas dar prieš kelis mėnesius, tačiau iki šiol tarybos nariai nebuvo viešai įvardinti. Artimiausiu metu spręsime ir būsimojo LKT pirmininko kandidatūros klausimą, į šį procesą taip pat kviečiame aktyviai įsitraukti kultūros bendruomenę ir siūlyti kandidatus“, – sakė kultūros ministras Simonas Kairys.

Kandidatų į Lietuvos kultūros tarybos pirmininko pareigas prašoma Kultūros ministerijai bendruoju elektroniniu paštu dmm@lrkm.lt pateikti laisvos formos gyvenimo aprašymą (1 psl. apimties) iki vasario 1 d. (imtinai).

Lietuvos kultūros taryba – įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas. Taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas bei kitas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui skiriamas lėšas. LKT viešo konkurso būdu finansuoja kultūros ir meno projektus ir skiria valstybės stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

Šiuo metu tebegaliojančios tarybos kadencija dar tęsis iki 2021 m. birželio 17 d.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments