Baltijos šalių ir Lenkijos kultūros ministrai dėl Rusijos agresijos Ukrainoje kreipiasi į ICCROM

Kyjivas, Ukraina. © Eugene / Unsplash

Kultūros ministras Simonas Kairys inicijavo bendrą Baltijos šalių ir Lenkijos kultūros ministrų kreipimąsi į Tarptautinio kultūros vertybių konservavimo ir restauravimo centro (ICCROM) vadovus, informuoja Kultūros ministerija.

Visa tai rodo, kad Rusijos Federacija nepaiso įsipareigojimų, prisiimtų pagal UNESCO Konstituciją ir konvencijas, įskaitant 1954 m. Hagos konvenciją dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu.

Baltijos šalių ir Lenkijos kultūros ministrai

S. Kairio, Latvijos kultūros ministro Naurio Puntulio, Estijos kultūros ministro Tiito Teriko ir Lenkijos kultūros ir nacionalinio paveldo ministro Piotro Glińskio laiške raginama iki šiol to nepadariusią tarptautinę organizaciją viešai pasmerkti Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones bei agresoriaus išpuolius prieš Ukrainos kultūros paveldą.

„Be kitų didžiulių Ukrainos žmonėms sukeltų kančių, Rusijos karinės pajėgos puola, grasina pulti ar kitaip kenkia Ukrainos kultūros ir kultūros paveldo vertybėms, pavyzdžiui, meno galerijoms ir muziejams, paminklams, kultūros ir gamtos objektams, įskaitant Pasaulio paveldo objektus, ir kitoms žymioms vietos ir paminklams.

Pavyzdžiui, Kijeve buvo apgadintas Babyn Jaro Holokausto memorialas, tyčia susprogdintas Mariupolio teatras, sudegintas Ivankivo istorijos ir kraštotyros muziejus Kijevo srityje. Buvo apgadintas Černigivo istorinis centras, įtrauktas į preliminarųjį Pasaulio paveldo objektų sąrašą. Visa tai rodo, kad Rusijos Federacija nepaiso įsipareigojimų, prisiimtų pagal UNESCO Konstituciją ir konvencijas, įskaitant 1954 m. Hagos konvenciją dėl kultūros vertybių apsaugos ginkluoto konflikto metu“, – rašoma bendrame kultūros ministrų laiške.

Kreipimesi pažymima, kad Rusijos karinė agresija prieš nepriklausomą ir suverenią Ukrainą ir tebesitęsiantys tyčiniai išpuoliai prieš Ukrainos kultūros paveldą prieštarauja ICCROM – organizacijos, kuri buvo įkurta po Antrojo pasaulinio karo, kad išsaugotų, apsaugotų ir atkurtų tai, kas buvo sunaikinta, – misijai, vizijai ir vertybėms. Todėl vienas iš pagrindinių ICCROM tikslų – saugoti kultūros paveldą krizių metu – šiandien įpareigoja imtis neatidėliotinų veiksmų.

Kreipimesi raginama ne tik viešai pasmerkti Rusijos Federacijos karinę agresiją prieš Ukrainą ir jos žmones bei agresoriaus išpuolius prieš Ukrainos kultūros paveldą, bet ir sustabdyti Rusijos dalyvavimą ICCROM veikloje. Taip pat imtis veiksmų, kad būtų teikiama finansinė ir techninė parama bei tarptautinė pagalba Ukrainai pagal ICCROM įgaliojimus. Prašoma pranešti ICCROM valstybėms narėms apie planuojamus veiksmus ir prireikus sušaukti neeilinę ICCROM Generalinės asamblėjos sesiją. 

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments