Vilniaus savivaldybė paskirstė 401 tūkst. eurų kultūros sektoriui palaikyti

Festivalio SPOT akimirka. © Dainius Putinas / Menų spaustuvė

Vilniaus savivaldybė paskirstė 401 tūkst. Eur kultūros ir kūrybinių industrijų srities organizacijų veiklos palaikymui bei patirtiems nuostoliams dėl pandemijos kompensuoti. Tai padės palaikyti 222 projektų veiklą, paskatins naujus kultūros projektus, saugesnį suplanuotų iniciatyvų įgyvendinimą, sustiprins mieste vyksiančius festivalius.

Šiandien esame laimingi, galėdami padėkoti ir paskatinti kultūros įstaigų saviraišką.

Edita Tamošiūnaitė

Kaip praneša Vilniaus savivaldybė, paskelbus 2 atvirus konkursus, sulaukta net 554 paraiškų. Ekspertų ir lėšų skyrimo komisijos atrinko paremti beveik pusė visų pateiktų projektų.

Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo konkurse buvo išskirtos 4 atskiros programos: kultūros inovacijų, kultūros eksporto skatinimo, aktyvaus kūrėjų ir atlikėjų palaikymo, saugaus darbo užtikrinimo. Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl pandemijos, kompensuoti konkurse buvo viena bendra programa.

„Finansavimo skyrimu siekiame paskatinti kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių atsigavimą, gyvybingumą ir kultūrinių veiklų tęstinumą Vilniaus mieste. Šiandien esame laimingi, galėdami padėkoti ir paskatinti kultūros įstaigų saviraišką, nes ji sustiprins ir atgaivins miesto kultūrą, įkvėps ir praturtins vilniečius ir mūsų miesto svečius”, – sako kultūros sritį kuruojanti Vilniaus mero pavaduotoja Edita Tamošiūnaitė.

Remigijus Šimašius ir Valdas Adamkus. © Vilniaus savivaldybė (šaltinis: Facebook)

Galėjo gauti iki 5000 Eur

Kultūros ir kūrybinių industrijų sektorių finansavimo konkurso 1–3 programų vertinimo maksimalus balų skaičius buvo 39–40, o maksimali vienai paraiškai skiriama lėšų suma – 5 tūkst. Eur. 4-osios programos dalyviai maksimaliai galėjo surinkti 39–40 balų ir konkurse gauti iki 2000 Eur finansavimą. Iš 465 paraiškų finansavimas skirta 188 paraiškoms.

Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų skyrimo kultūros sričiai nuostoliams, patirtiems dėl pandemijos, kompensuoti konkurse ekspertų komisija įvertino 89 paraiškas. Iš jų ekspertų ir lėšų skyrimo komisijos atrinko 34 paraiškas (38,2 % visų ekspertų vertintų paraiškų), kurioms skirtas 99 700 eurų finansavimas kompensacijoms. Kompensacijos skirtos paraiškoms, kurios surinko 27 ir daugiau balų iš 30 balų maksimalios sumos. Kompensacijos paskirstytos pagal paraiškų turinį ir jose prašomas bei finansiniais dokumentais grindžiamas sumas.

Šis konkursas palaikys kultūros organizacijas, kurios dėl pandemijos negalėjo vykdyti arba privalėjo apriboti savo veiklas. Už patirtus nuostolius, jiems skirtos kompensacijos. Atšauktų kultūros kūrinių sklaidos užsienyje atveju kompensuojamos pasiruošimo sklaidai išlaidos, patirtos iki karantino ir karantino metu.

Su visu finansavimą gavusių organizacijų sąrašu galite susipažinti ČIA.

Trečiojo konkurso „Stipendijų kultūros ar meno kūrėjams skyrimas“ paraiškos šiuo metu dar vertinamos ir lėšos stipendijoms bus paskirstytos bei rezultatai paskelbti 2020 m. rugpjūčio mėnesio antroje pusėje.

Išplatino ir padėką kultūros talentams

Kartu su informacija apie konkurso rezultatus Vilniaus miesto savivaldybė išplaltino ir sostinės mero Remigijaus Šimašiaus bei Editos Tamošiūnaitės pasirašytą padėką kultūros bendruomenei.

Kaip rašoma padėkoje, krizės ir sunkmečio laikotarpiu kūrybiškumo vaidmuo tampa esminiu. Vilnius – kultūros ir meno galią vertinantis miestas. „Dėkojame, remiame Jūsų kultūrinę veiklą ir neabejojame, kad mainais miestiečiai sulauks vien dvasinės atramos – gaubiami gausybės kūrybiškiausių kultūros projektų, viltingai ir prasmigai palaikydami vieni kitus, sulauksim saugesnės ateities ir pandemijos pabaigos. Tegu žmonėms dovanota kūryba sugrįžta Jums laimėjimais, laisve kurti tai, ką norite, ir didžiausia publikos meile“, – linki Vilniaus miesto vadovai.

Vilniaus miesto savivaldybės padėka.
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments