2 proc. parama pirmą kartą džiaugsis ir 703 menininkai

VOXART nuotr.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pradėjo gyventojų paskirtos 2 proc. nuo 2016 metais sumokėto gyventojų pajamų mokesčio paramos dalybas. Kiek daugiau nei 132 tūkst. eurų pirmąkart šiemet gaus 703 meno kūrėjai.

Iš viso šiemet per 532 tūkst. gyventojų nusprendė paremti įvairias organizacijas, skirdami joms 17 mln. eurų.

VMI

Nuo 2017 m. įsigaliojus Kultūros ministerijos pasiūlytiems Labdaros ir paramos įstatymo pakeitimams, menininkams, turintiems meno kūrėjo statusą, yra numatyta teisė tapti paramos gavėjais. Iki nustatyto termino šiemet į Kultūros ministeriją kreipėsi ir paramos gavėjo statusas buvo suteiktas 930 menininkų. Palyginimui, meno kūrėjo statusą turi 5457 asmenys.

Didžiausia suma – daugiau nei 12 atlyginimų

Iš viso šiemet per 532 tūkst. gyventojų nusprendė paremti įvairias organizacijas, skirdami joms 17 mln. eurų. Šiemet, pirmą kartą tarp paramos gavėjų yra ir 703 meno kūrėjai. Juos pasieks daugiau nei 132 tūkst. eurų, kuriuos meno kūrėjams paskyrė per 3 tūkst. gyventojų. 

Deja, santykinė visos gyventojų skirtos paramos ir paramos, skirtos menininkmas, dalis yra labai maža, o vidutiniškai vienam kūrėjui tenka tik apie 188 eur. Pavyzdžiui, vien labdaros ir paramos fondai „Mamų unija”  bei „Bėdų turgus” surinko atitinkamai 207 tūkst. ir 167 tūkst. eurų paramos. Partijoms, kurioms gyvenojai gali skirti tik iki 1 proc. sumokėto pajamų mokesčio, buvo išdalinta 952,7 tūkst. eurų.

VOX ART pasidomėjus, kurie menininkai sulaukė didžiausios paramos, VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė teigė, kad tokia informacija apie meno kūrėjus nėra teikiama.

„Vienas meno kūrėjas gavo didesnę kaip 12 MMA (minimali mėnesinė alga – VOX ART) paramą (daugiau nei 4560 eurų). Šis meno kūrėjas turės ataskaitos FR0478 formoje pateikti informaciją apie save bei apie per kalendorinius metus gautą paramą, didesnę kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gauta parama, sausio 1 d., (nurodydamas jos bendrą vertę nuo pirmojo euro), ir per kalendorinius metus faktiškai panaudotą šią paramą“, – komentavo departamento direktorė.

Parama – tik kūrybai

VMI pažymi, kad meno kūrėjai gautą paramą gali naudoti Labdaros ir paramos įstatymo (LPĮ) 10 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams, t. y. meno kūrybai, kaip ji apibrėžta Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo 2 straipsnio 3 dalyje.

Paramos lėšos yra laikomos panaudotos tada, kai iš gautų paramos lėšų yra patiriamos išlaidos meno kūrybai, pavyzdžiui, už paramos lėšas yra įsigyjamas tam tikras turtas (priemonės, kompiuteriai ar kita įranga, naudojama meno kūrybai), t. y. išleidžiamos kaip parama gautos lėšos.

„Meno kūrėjas paramos lėšas gali naudoti visoms patirtoms išlaidoms, kurios yra susijusios ir reikalingos meno kūriniui sukurti arba atlikti, dengti. Kokios patirtos išlaidos yra reikalingos ar susijusios su konkrečiu meno kūriniu, sprendžia pats meno kūrėjas. 

Pavyzdžiui, knygą rašančio menininko su knygos rašymu susijusiomis išlaidomis gali būti laikomos tiek rašymo priemonių, kompiuterių ar kitos įrangos įsigijimas, tiek kūrybinės darbo aplinkos sukūrimui ir palaikymui patirtos išlaidos ir pan.

Tačiau atkreipiame dėmesį, kad meno kūrėjas privalo turėti juridinę galią turinčius dokumentus, kuriais yra pagrindžiamos faktiškai meno kūrybai patirtos prekių arba paslaugų įsigijimo iš kitų ūkio subjektų išlaidos“, – pasakoja VMI Mokestinių prievolių departamento direktorė Stasė Aliukonytė-Šnirienė.

VOX ART organizuotos diskusijos šiuolaikinio meno mugės „ArtVilnius“, vykusios šių metų birželio pradžioje, metu jau teiravosi menininkų, kaip jie vertina  galimybę pretenduoti į 2 proc. paramą.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments