Privatumo politika

Ši privatumo politika („Privatumo politika”) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir privatumo sąlygas Jums naudojantis interneto svetaine www.voxart.lt (toliau – Svetainė), mūsų mobiliomis aplikacijomis (programėlėmis), mūsų siūlomais produktais (paslaugomis) lankantis mūsų socialinių tinklų paskyrose, taip pat pateikia visą kitą aktualią informaciją, susijusią su mūsų vykdomu Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Svetainę valdo ir už Jūsų duomenų tvarkymą atsako viešoji įstaiga „Meno genas“, juridinio asmens kodas: 303138447, registracijos adresas: Kauno g. 30-427, Vilnius.

Siekaint užtikrinti Jūsų asmens duomenų saugumą ir Jūsų teisių apsaugą Jums naudojantis mūsų svetaine ir paslaugomis, Jūsų asmens duomenis tvarkome vadovaudamiesi Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų ir privatumo teisinę apsaugą.

Asmens duomenys (“Duomenys”) – tai bet kokia informacija, pagal kurią tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Jūsų tapatybę ir atpažinti, sužintoti pavardę, vardą, pašto ar e. pašto adresą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorius bei kt.

Prašome atsakingai ir išsamiai susipažinti su privatumo politikoje išdėstyta informacija.

Naršymas svetainėje ir slapukų naudojimas

Jums lankantis sveitainėje naudojame slapukus (angl. cookies) ir panašias technologijas, gavus jūsų išankstinį sutikimą (išskyrus būtinuosius slapukus). Naudodami slapukus, siekiame užtikrinti kuo geresnę naršymo patirtį svetainėje, analizuoti apsilankymo srautus, auditoriją, kad galėtume pateikti jums aktualų turinį.

Slapukai yra maži failai, kurie laikinai įrašomi į Jūsų įrenginio standųjį diską ir leidžia atpažinti Jus per kitus apsilankymus Svetainėje, išsaugoti asmens naršymo istoriją, parinktis, pritaikyti turinį, pagreitina Svetainėje vykdomas paieškas, sukuria patogią ir draugišką Svetainės aplinką, pateikia ją efektyviau ir patikimiau. Slapukai – įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, palengvinanti naudojimąsi tinklalapiu.

Svetainėje gali būti naudojami tokie slapukai:

 • būtinieji techniniai slapukai – tai slapukai, kurie yra būtini Svetainės veikimui;
 • funkciniai slapukai – tai slapukai, kurie, nors ir nėra būtini Svetainės veikimui, tačiau žymiai pagerina jos veikimą, kokybę ir vartotojų patirtį;
 • statistiniai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami Svetainės lankytojų navigacijos metodų statistinei analizei parengti; šių slapukų surinkti duomenys naudojami anonimiškai;
 • tiksliniai arba reklaminiai slapukai – tai slapukai, kurie naudojami siekiant parodyti pasiūlymus ar kitą informaciją, kuri galėtų Jus sudominti.

Daugelis interneto naršyklių yra nustatytos taip, kad automatiškai priimtų slapukus. Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti mums duotą leidimą naudoti slapukus. Tai padaryti Jūs galite pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus taip, jog ji nepriimtų slapukų. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad taip padarius bus sumažintas svetainės funkcionalumas, todėl ji gali neveikti taip, kaip sukurta, ir kaip veikė iki tokio atsisakymo. Visos šiuolaikinės interneto naršyklės leidžia keisti slapukų nustatymus. Paprastai šiuos nustatymus galite rasti savo naršyklės parinkčių arba pasirinkimų (angl. Settings, Internet Options ir pan.) meniu.

Komentavimas

Norėdami komenduoti svetainėje, Jūs turite prisijungti, naudodamiesi Facebook socialinio tinklo paskyra arba kitais galimais būdais.

Jums prisijungus aukščiau nurodytu(-ais) būdu(-ais) ir paskelbus savo nuomonę (komentarą), sveitainė gauna ir tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

 • Vartotojo vardą, kuriuo esate prisiregistravęs socialinio tinklo paskyroje – šie Jūsų duomenys yra skelbiami viešai;
 • Profilio nuotrauka ar paveikslėlis, kurią esate įkėlęs savo socialinio tinklo profilyje – šie Jūsų duomenys yra skelbiami viešai
 • Jūsų IP adresas – viešai neskelbiami duomenys;
 • Jūsų nuomonės (komentaro) paskelbimo data ir laikas – šie Jūsų duomenys yra skelbiami viešai;
 • Duomenys, sudarantys Jūsų nuomonės (komentaro) turinį – šie Jūsų duomenys yra skelbiami viešai;
 • Techniniai duomenys (prisijungimo techninė informacija, tokia kaip naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų Portale skaičius, peržiūrėti Portalo puslapiai, laikas praleistas Portale) – viešai neskelbiami duomenys.

Jūsų asmens duomenų tvarkymas, saugojimas ir perdavimas

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

 • Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;
 • Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;
 • Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);
 • Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

Jūsų asmens duomenis saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje Privatumo politikoje nurodytiems tikslams.

Svetainė neatsako už Jūsų asmens duomenų tvarkymą tretiesiems asmenims priklausančiose interneto svetainėse taip pat ir tais atvejais, kai į jas Jūs patenkate per mūsų svetainėje esančias nuorodas. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno ne mums priklausančio aplankyto tinklapio privatumo sąlygomis atskirai.

Jūsų pateikti asmens duomenys jokiu būdu nebus perduodami trečiosioms šalims, išskyrus jei tai būtų būtina mūsų paslaugoms teikti, ir įstatymų numatytus atvejus, kai tai pateikti būtina (pvz., teisėsaugos institucijoms, teismui).

Duomenys trečiajai šaliai gali būti perduoti esant išankstiniam Jūsų sutikimui.

Nepilnamečių asmens duomenų tvarkymas

Į sveitainę gali būti dedamas turinys, kuris gali būti rodomas tik asmenims, sulaukusiems tam tikro amžiaus.

Tvarkant nepilnamečio asmens duomenis sutikimo pagrindu informacinės visuomenės paslaugų siūlymui, toks duomenų tvarkymas yra teisėtas, jei nepilnametis yra sulaukęs bent 14 metų. Jeigu tokiam nepilnamečiui nėra 14 metų, toks tvarkymas yra teisėtas tik tokiu atveju, jei sutikimą davė arba tvarkyti duomenis leido nepilnamečio tėvai arba globėjai, TODĖL: jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, naudotis mūsų portale  esančiomis paslaugomis ir turiniu galite tik tuo atveju, jei Jūsų tėvai (globėjai) dėl to yra davę sutikimą svetainės valdytojui.

Jūsų teisės, susijusios su Jūsų duomenimis

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

 • sužinoti (būti informuotu), kokius Jūsų asmens duomenis tvarko LRT;
 • susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos mes tvarkome;
 • reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius savo asmens duomenis;
 • reikalauti ištrinti visus apie Jus sukauptus duomenis, kai jie daugiau nereikalingi tikslams, kuriems buvo surinkti;
 • reikalauti sunaikinti asmens duomenis, jei jie tvarkomi neteisėtai;
 • reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, jei tai atitinka įstatymu apibrėžtus kriterijus;
 • nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu;
 • atšaukti duotą sutikimą tiesioginei rinkodarai ar slapukams.

Norėdmi pateikti prašymą, nurodymą ar skundą dėl mūsų atliekamo duomenų tvarkymo, jį pateikite raštu, nurodydami visą susijusią informaciją, mūsų kontaktiniais duomenimis, pateikiamais šios Privatumo politikos pabaigoje, kontaktinių duomenų skiltyje. Mes bendradarbiausime su Jumis ir stengsimės nedelsdami išspręsti visus iškilusius klausimus, jei jie yra pagrįsti.

Gavę tokį Jūsų prašymą ar nurodymą, mes kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateiksime atsakymą apie atliktus prašyme nurodytus veiksmus ar motyvuotai atsisakysime juos atlikti.

Jums pateikus prašymą, susijusį su aukščiau nurodytų teisių įgyvendinimu, mums gali būti reikalinga nustatyti Jūsų asmens tapatybę dėl ko mes galime paprašyti Jūsų pateikti papildomų duomenų ar dokumentų. Visi šie papildomi duomenys bus naudojami išimtinai tik Jūsų tapatybės nustatymo tikslais ir tai padarius bus nedelsiant saugiai mūsų ištrinti.

Jei manote Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu ar apsauga, buvo pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (www.ada.lt), nors, visų pirma, stengsimės išspręsti visus ginčus taikiai kartu su Jumis.

Kontaktiniai duomenys

Viešoji įstaiga “Meno genas”
Adresas korespondencijai: Kauno g. 30-427, Vilnius
El. paštas: redakcija@voxart.lt arba info@menogenas.lt