Viena ranka duoda, kita atima: ar menininkų gelbėjimo planas dalies jų nenuskurdins?

Dalis menininkų negali pretenduoti į kūrybinės prastovos išmokas. © Daniels Joffe / Unsplash

Kultūros ministerija paskelbė priemonių paketą, kuriuo siekiama sušvelninti koronaviruso padarinius kultūros sektoriui. Viena iš priemonių – papildomi 2 mln. kūrybinių prastovų išmokoms bei esą palankesnės jų suteikimo sąlygos. Nors ketinimai ir reagavimas imantis iniciatyvos yra sveikintini, tačiau ne visi kūrėjai gali pasinaudoti šia galimybe dėl spragų nuostatuose ir formalaus požiūrio. Taip galimai sukuriama tam tikra nelygybė.

Išmoka mokama tuomet, jeigu meno kūrėjo statusą turintis kūrėjas negauna jokių pajamų, o stipendija jau yra traktuojama kaip pajamos.

Jana Mikulevič

Pagal dabar galiojančius Kūrybinių prastovų išmokos nuostatus, menininkas, kuris gauna stipendiją, galimybę pasinaudoti išmoka praranda. Viskas būtų logiška, jei ne tam tikros detalės dėl kurių ši sąlyga darosi abejotina. Kalba eina apie Lietuvos kultūros tarybos individualias stipendijas, kurios menininkams skiriamos kūrybos vystymui ir sklaidai bei yra mokamos nuo kelių mėnesių iki kelerių metų.

Šiemet individuali LKT stipendija buvo skirta 232 menininkams, iš kurių – daugiau nei trečdaliui stipendija skirta 6 ar mažiau mėnesių. Kultūros tarybos stipendija visiems ją gavusiems buvo pradėta mokėti nuo metų pradžios, nepaisant to, kada yra numatytas veiklos vykdymo laikotarpis. Svarbu tai, kad jis gali nesutapti su faktiniu stipendijos išmokėjimo laikotarpiu.

Kai kurie stipendiją gavę menininkai (redakcijos žiniomis, tokių atvejų yra), ypač tokie, kuriems stipendija skirta tik keliems mėnesiams, kūrybinę veiklą pradėti vykdyti buvo suplanavę vėlesniu metų laikotarpiu – pavyzdžiui, nuo gegužės, liepos ar net vėliau. Kai kurie kiti kūrėjai, neturėdami net minties, kad gali kilti problemų, veiklos vykdymo laikotarpį nurodė nuo metų pradžios, nuo tada, kai pradedama mokėti stipendiją, nors aktyvų kūrybinės veiklos vykdymą planavo pradėti net nuo rudens.

Tad tokiomis sąlygomis stipendiją gaunantiems menininkams šiuo metu buvo išmokėti ar vis dar mokami pinigai tik už būsimą veiklos įgyvendinimą „avansu“. Tačiau, jeigu dabartinė finansinė situacija, sustojus visiems kitiems kūrybiniams projektams, yra bloga, jie negali tikėtis gauti kūrybinės prastovos išmokos, nes į sąskaitą stipendijos pinigai jau „įkrito“, vadinasi, ir veiklą menininkas vykdo dabar. Su tokia situacija galimai susiduria per 80 kūrėjų. 

Vis dėlto nei Kultūros ministerija, nei Lietuvos kultūros taryba problemos nemato. Kultūros ministerijos Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja Jana Mikulevič paaiškino, kad darbingo amžiaus meno kūrėjui kūrybinės prastovos išmoka gali būti skiriama, jeigu jis laikinai neturi sąlygų vykdyti meno kūrybos ir (ar) jos rezultatų sklaidos ir neturi pajamų iš kūrybinės veiklos, individualios ar su darbo santykiais susijusios veiklos, o jo pajamos, gautos per paskutinius 3 mėnesius iki kūrybinės prastovos atsiradimo laikotarpio, nesudaro atitinkamų metų Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintų 6 minimaliųjų mėnesinių algų dydžio sumos. „Kūrybinės prastovos išmoka mokama tuomet, jeigu meno kūrėjo statusą turintis kūrėjas negauna jokių pajamų, o stipendija jau yra traktuojama kaip pajamos“, – sako J. Mikulevič.

Mindaugas Bundza. © Vytenis Budrys / LKT (šaltinis: Facebook)

Lietuvos kultūros tarybos administracijos direktorius Mindaugas Bundza, išdėsčius problemą, kuri iš esmės susidaro dėl to, kad Kultūros taryba visiems stipendijoms gavėjams mokėjimus pradeda vykdyti vienu metu – nuo metų pradžios, neatsižvelgiant į vykdomos veiklos laikotarpį, teatsakė, kad Kultūros ministerijos taikomas kūrybinių prastovų instrumentas galioja Meno kūrėjo statusą turintiems menininkams, dėl karantino negalintiems iš savo veiklos gauti pajamų, o LKT teikiamos individualios stipendijos yra skirtos skatinti kūrėjų individualią kūrybinę veiklą ir sudaryti tam reikalingas sąlygas. „Tai vienas kitą papildantys finansiniai instrumentai, leidžiantys užtikrinti tiek veikiančių, tiek dėl objektyvių priežasčių (šiuo atveju – viruso plitimo) jokių pajamų nebegaunančių kūrėjų socialinę ir ekonominę apsaugą“, – Lietuvos kultūros tarybos poziciją paaiškino M. Brundza.

Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupės vadovė Janina Krušinskaitė, kuri taip pat įeina ir į ministro Mindaugo Kvietkausko sudarytos darbo grupės, rengiančios pasiūlymus dėl priemonių, skirtų mažinti neigiamus susidariusios situacijos padarinius kūrėjams ir kultūros organizacijoms, sudėtį, šioje situacijoje siūlo kelias išeitis – atsisakyti stipendijos ir tada pretenduoti į prastovos išmoką arba paankstinti kūrybinės veiklos įgyvendinimą.

Tokie pasiūlymai kai kuriuos kūrėjus papiktino. Kaip sakė tapatybės nenorėjusi atskleisti teatro srities individualią stipendiją gavusi menininkė, dabar net negalėtų pradėti vykdyti suplanuotos veiklos. „Reikia susitikti su kūrybinės komandos nariais, kartu dirbti, o juk dabar karantinas ir, apskritai, nesinori rizikuoti nei savo, nei kitų žmonių sveikata. O dabar visi kiti darbai yra sustoję: premjeros nukeltos, kai kurios – neribotam laikui“, – redakcijai pasakojo kūrėja ir teigė nesuprantanti, kodėl apskritai stipendija yra traktuojama kaip pajamos: „Juk individuali stipendija yra skirta kūrybiniam projektui įgyvendinti – reikia pirkti priemones, įsigyti ar nuomotis įrangą, nuomotis erdvę kūrinio pristatymui, mokėti užmokestį komandai ir daug kitų išlaidų“.

Kūrybinis procesas. © Laura Vansevičienė / VOXART.lt

Lietuvos kultūros taryba, nematanti problemos nupasakotoje situacijoje, visada pabrėžė, kad individuali stipendija yra skirta įgyvendinti kūrybiniam projektui. Tą galime aiškiai suprasti ir iš paraiškos vertinimo kriterijų, ir iš pačios paraiškos formos. Tačiau Kultūros ministerijos atstovė Janina Krušinskaitė, atsakydama į redakcijos klausimus, išdėsto kiek kitokį požiūrį: „Kadangi gaunate individualią stipendiją kūrybinei veiklai, kuri yra skiriama kūriniams kurti, tikrai galite kreiptis į LKT dėl projekto pakeitimo, jeigu Jums reikia stipendijos lėšų pragyvenimui dabar ir pan. Individuali stipendija ir yra skirta pragyvenimui, kad kūrėjas turėtų galimybę atsisakyti kitų darbų ir turėtų laiko ir lėšų kurti.“

Taigi, kultūros sektoriaus gelbėjimo planus rengiančios institucijos, regis, nesiruošia imtis visų priemonių, kad anksčiau ir naujai sukurti finansavimo mechanizmai iš tikrųjų padėtų kuo platesniam kultūros sektoriaus dalyvių ratui.

Dar vienas apgaulingas manevras įvyko šios savaitės pradžioje. Kultūros ministerija su Lietuvos kultūros taryba paskelbė priemonių planą ir pranešė skirsianti papildomų finansinių išteklių, padėsiančių sektoriui šiuo ir ateinančiu sunkiu metu. Tačiau tai, panašu, labiau lėšų perskirstymas, nei realūs papildomi pinigai. 

Lietuvos kultūros taryba pranešė atšaukianti šių metų II ir III etapų edukacinių stipendijų konkursus, kurie didžiąja dalimi skiriami kultūros sektoriaus atstovams dalyvauti įvairiuose kūrybinės ar profesinės kompetencijos tobulinimo renginiuose. Į II etapo konkursą paraiškas jau buvo pateikę 233 asmenys. Redakcijos žiniomis, kai kurie iš jų sako, kad, gavę stipendiją, edukacinėse veiklose galėtų dalyvauti nuotoliniu būdu, kitų veiklos vyks vasarą ar vėliau.

Taip pat buvo atšaukta dalies LKT kultūros programų finansavimas, kuriam paraiškas projektų organizatoriai pateikė šių metų pradžioje. Atšauktų konkursų lėšos buvo nukreiptos naujai programai, skirtai kūrybinius produktus ir paslaugas pritaikyti virtualiam naudojimui, ir dar vienam individualių stipendijų menininkams konkursui. Kūrėjai, kuriems šiemet jau buvo skirtos stipendijas ir jų vykdymo laikotarpis dar nėra pasibaigęs, gauti naujos stipendijos negalės.

Tačiau kokia situacija bebūtų, kultūros politikos formuotojai ir įgyvendintojai sako, kad Lietuvos menininkai jiems yra svarbūs ir stengiasi padėti. „Kultūros ministerija rūpinasi, kad mažas ir nereguliarias pajamas gaunantiems kūrėjams būtų skiriama valstybės parama, kaip ir tiems meno kūrėjo statusą turintiems kūrėjams, kurie dėl Vyriausybės paskelbto karantino šiuo metu patiria kūrybines prastovas. (…) Kultūros ministerija visomis įmanomomis priemonėmis siekia užtikrinti meno kūrėjų socialinę apsaugą“, – tikina Ryšių su visuomene ir strateginės komunikacijos skyriaus vedėja Jana Mikulevič.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments