Valstybiniam jaunimo teatrui ir toliau vadovaus Audronis Liuga

Audronis Liuga. © Laura Vansevičienė

Kultūros ministerijos konkursą eiti Valstybinio jaunimo teatro vadovo pareigas laimėjo dabartinis teatro vadovas Audronis Liuga.

Šiuos prioritetus vienijanti kryptis ­– „Teatras, kuriantis vertę“. Ji atspindi jau sukauptą teatro kūrybinį potencialą bei susieja idėjinį ir praktinį jo tolesnės raidos aspektus.

Audronis Liuga

Tolesnės veiklos programoje jis akcentuoja siekį tęsti pradėtą Jaunimo teatro atnaujinimo darbą fokusuojantis į tokius prioritetus kaip repertuaro inovatyvumas ir meninė kokybė, jaunųjų režisierių kūrybinė platforma, teatro tarptautiškumas ir edukacija, strateginis ir etapinis veiklos planavimas.

„Šiuos prioritetus vienijanti kryptis ­– „Teatras, kuriantis vertę“. Ji atspindi jau sukauptą teatro kūrybinį potencialą bei susieja idėjinį ir praktinį jo tolesnės raidos aspektus. Teatro vertės kūrimas yra nukreiptas tiek į publikos ugdymą, pristatant jai aukšto meninio lygio klasikinės ir šiuolaikinės literatūros interpretacijas, tiek ir į paties teatro darbuotojų kompetencijų kėlimą“, – sako A. Liuga savo veiklos programoje.

Valstybiniam jaunimo teatrui A. Liuga vadovauja nuo 2016 metų. 2011–2015 metais jis buvo Lietuvos nacionalinio dramos teatro meno vadovas. A. Liuga yra baigęs teatrologijos studijas Sankt Peterburgo Teatro, muzikos ir kino institute.

Teatro vadovo kadencijos trukmė – penkeri metai.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments