Tarptautinis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ 2020

PRISTATO

Tarptautinis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ 2020

International Special Theatre Festival “Begasas” 2020

APIE FESTIVALĮ

ABOUT FESTIVAL

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos organizuojamame festivalyje „Begasas“ neįgaliųjų bei profesionalių teatro trupės pristato sukurtus spektaklius, socialinėmis bei žmogiškosios sielos polėkio temomis. Festivalio tikslai – skatinti  žmones su negalia atskleisti savo meninius sugebėjimus, mąstymo būdą, kūrybines galias bei sudaryti tinkamas sąlygas neįgalių žmonių meninei saviraiškai.

Festivalio–konkurso pasirodymus vertins tarptautinė žiuri, dalyviams bus įteikti Eugenijaus Paukštės sukurti apdovanojimai „Begasas“ – unikalios keramikos statulėlės, pagal jas pavadintas ir pats festivalis, jos vaizduoja begemostą Pegaso sparnais.

Festivalis įvyks gegužės 28 – birželio 1 dienomis virtualiai portale VOXART.lt ir ZOOM platformoje.

„Neįgaliems žmonėms, kurie nemažai laiko gyvena uždarą gyvenimą, svarbu būti pastebėtiems, pripažintiems, reikalingiems, o gera publikos reakcija juos pakylėja.“

Rasa Kavaliauskaitė
Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Prezidentė

It is an event organised by Lithuanian Association of People with Disabilities and consists of performances created by disabled and professional theatre troupes based on the social and human soul flight topics. The objectives of the festival are to encourage people with disabilities to reveal their artistic abilities, way of thinking, creative powers and create suitable conditions for disabled people’s artistic expression.

The performances of the festival will be evaluated by an international jury. Participants will be awarded special prizes „Begasus“ created by Eugenijus Paukštė. Handmade ceramic sculpture symbolize an hippopotamus with wings of Pegasus. The festival is named after it.

Festival will take place from May 28 to June 1 online on VOXART.lt and ZOOM platform.


KONSULTANTŲ TARYBA IR ŽIURI
COUNCIL OF CONSULTANTS AND JURY

Vitalіj Lіubota
Pirmininkas / Chairman
Ukraina / Ukraine

Režisierius. Ukrainos nacionalinės teatro sąjungos narys, P. Chubynsky meno akademijos dėstytojas, teatro-studijos „Parostki“ meno vadovas ir režisierius, tarptautinio integracijos teatro festivalio „Parostki“ meno vadovas.

Director. Member of the National Union of Theatre Artists of Ukraine, teacher of the Academy of Arts named after P. Chubynsky, Director and artistic director of the People’s Theater-Studio «Parostki» , art director of the International Integration Theater Festival «Sonyachna khvylya» («Sun Wave»).

Janusz Szymański
Lenkija / Poland

Mokytojas, teatro instruktorius ir lektorius. Lenkijos meno terapijos Tarybos narys, nacionalinių ir tarptautinių dirbtuvių „DIALOGI“ organizatorius ir instruktorius, veda kūno raiškos ir šokio terapijos užsiėmimus įvairiuose universitetuose Lenkijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, Vengrijoje, Baltarusijoje ir Rumunijoje. Reguleriai bendradarbiauja su Meno terapijos centru Liubline ir „Nieprzetarty Szlak“ fondu. Jis nuo 1989-jųjų įvairiais aspektais įsitraukęs į teatro veiklą, įtraukiant ir parateatro technikos bei kūno ir judesio principai.

Teacher, theatre instructor and lecturer. Board member of Polish Association of Art Therapy, organizer and instructor of the National and International Theatre Workshops ‘DIALOGI’, conducts workshops on body expression and dance therapy at numerous universities in Poland, Germany, Ukraine, Hungary, Belarus and Romania, co-operates on a regular basis with Art Therapy Centre in Lublin and „Nieprzetarty Szlak” Foundation. He has been involved with various aspects of theatre including paratheatre techniques, and concepts of body and movement since 1986.

Vieturs Rozins
Latvija / Latvia

Režisierius, dramos terapeutas. Organizuoja dramos terapijos, teatro pedagogikos ir fizinio teatro meistriškumo kursus bei seminarus. Dalis jo kuriamo performatyvaus meno apima įvairius socialinių grupių ir žmogaus pojūčių integracijos eksperimentus. Jis daug dirba su neregių ir kurčiųjų bendruomenėmis.

Director, drama therapist. Organizing master classes and seminars about drama therapy, theatre pedagogy, and physical theatre. Part of his performative art are different experiments with integration of social groups and human senses. He worked a lot with the blind and the deaf groups.

Snieguolė Dikčiūtė
Lietuva / Lithuania

Kompozitorė, muzikos terapeutė, tarptautinio ypatingų teatrų festivalio „Begasas“ meno vadovė.

Composer, music therapist, art director of tje International Special Theatre Festival “Begasus”

Vaidas Jauniškis
Lietuva / Lithuania

Teatro kritikas, kultūros analitikas. Dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, rašo kultūros politikos, scenos menų temomis į Lietuvos ir užsienio spaudą. 2005–2017 m. dirbo Menų spaustuvėje, įkūrė ir redagavo svetainę „Menų faktūra“, 2013–2017 m. buvo Lietuvos kultūros tarybos narys.

Theatre and culture critic, lector in Lithuanian Music and Theatre academy in Vilnius, writes on performing arts and culture policy in Lithuania and abroad. 2005-2017 worked as project manager in Arts Printing House, edited website on performing arts www.menufaktura.lt. Member of Council for Culture in Lithuania in 2013-2017.

Saulė Degutytė
Lietuva / Lithuania

Režisierė, scenografė ir aktorė, sutelkusi netradicinę menininkų grupę į objektų teatrą „Stalo teatras“. Teatre jau sukūrta daugiau nei 20 spektaklių. Daugelis jų yra pristatomi įvairiuose festivaliuose, taip pat tarptautiniuose. Rengia edukacinius projektus vaikams, veda seminarus ir kūrybines dirbtuves mokytojams. Nuo 2006 m. dirba su specialių ugdymo poreikių reikalaujančiais vaikais ir negalią turinčiais suaugusiais. Bendradarbiaudama su Lietuvos neįgaliųjų sąjungos Muzikinio teatro trupe, ji sukūrė 3 spektaklius.

Director, set designer and actress, the founder and artistic director of the non-traditional group of artists – the theater of objects “Table Theater”, who has created over 20 performances. Performances are presented at various theater festivals around the world. Organizes educational projects for children and the disabled, conducts seminars and creative workshops for teachers. Works with children with special needs, since 2006. collaborates with adult adults. In cooperation with the troupe of the LJNS Musical Theater, she has staged 3 performances.

Karolina Žernytė
Lietuva / Lithuania

Pojūčių teatro įkūrėja, režisierė, aktorė lėlininkė. Kuria sensorinius spektaklius ir edukacijas, nuolat bendradarbiauja su Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga. Kartu su komanda kviečia nematant patirti įvairių muziejų ir galerijų erdves bei istorijas. Veda užsiėmimus sensorinių iššūkių turintiems vaikams, vykdo daug kūrybinių dirbtuvių užsienyje – Latvijoje, Airijoje, Vokietijoje, Škotijoje, Italijoje, Rusijoje, Pietų Afrikoje, Kenijoje. Paskutinis jos darbas teatre „Supergalios“ suvienija tris skirtingas supergalias turinčias moteris (aklumas, cerebrinis paralyžius, judėjimo negalia) nuoširdžiam, juoko ašaras spaudžiančiam ir atviram pokalbiui su žiūrovais.

Leader of Theatre of Senses, director, actress puppeteer. She creates sensory performances and workshops. Constant creative partner of Lithuanian Association of Blind and Visually Impaired. With her team she invites the audience to experience various museums and galleries without a sense of sight. Creates workshops for sensory challenged children. Karolina has shared her methods in workshops in many coutries such as Latvia, Ireland, Germany, Scotland, Italy, Russia, even The Republic of South Africa and Kenya. Her last performance Superpowers unites three different women with superpowers (blindness, cerebral palsy, movement impairment) for an honest, open and extremely funny biographical conversation with the audience.

Vytautas Bortkevičius
Lietuva / Lithuania

Režisierius, aktorius. Vodovauja Nepriklausomam plastinės dramos teatrui Kaune.

Theatre director and actor. Leader of Independent theatre of Plastic Drama in Kaunas, Lithuania.


Organizuoja / Organizers

Remia / Suported by