Skelbiamos konsultacijos dėl tobulinamo Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų įstatymo

Senas telefonas. © Unsplash.com

Kultūros ministerija parengė ir teikia konsultacijoms su visuomene Meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo pakeitimo projektą. Kartu teikiami ir susijusių teisės aktų – Sveikatos draudimo įstatymo ir Valstybinio socialinio draudimo įstatymo – pakeitimų projektai.

Pastabas ir pasiūlymus kviečiame teikti iki 2020 m. balandžio 24 dienos.

Kultūros ministerija

Kaip informuoja Kultūros ministerija, įstatymų projektais siekiama supaprastinti meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijos statuso suteikimo procedūrą, įtvirtinti galimybes gauti meno kūrėjo statusą ir pretenduoti į galiojančias meno kūrėjams suteikiamas papildomas socialines garantijas Lietuvos Respublikoje teisėtai nuolat gyvenančiam Europos Sąjungos valstybės ar trečiosios šalies piliečiui (meno kūrėjui). Pataisos taip pat skirtos suvienodinti meno kūrėjo statuso suteikimo sąlygas, išsamiau reglamentuoti meno kūrėjo statuso ir meno kūrėjų organizacijos statuso gavimo ir netekimo pagrindus ir tvarką bei užtikrinti meno kūrėjų veiklos stebėseną.

Įstatymų pakeitimų projektai parengti vadovaujantis Kultūros ministerijos Centralizuoto vidaus audito skyriaus rekomendacijomis, taip pat dėl numatomo naujo strateginio valdymo modelio, kuriuo bus keičiama strateginio planavimo dokumentų apibrėžtis ir imtis, atsiradusios būtinybės Meno kūrėjų socialinės apsaugos programos nuostatus perkelti į kultūros ministro nustatytą ir su socialinės apsaugos ir darbo ministru bei sveikatos apsaugos ministru suderintą tvarką.

Visą reikalingą informaciją rasite LR Kultūros ministerijos puslapyje. Pasiūlymus galima teikti dviem būdais. Norėdami gauti ministerijos sprendimą ar atsakymą dėl jūsų pasiūlymo bei stebėti jo nagrinėjimo eigą, galite pasiūlymą teikti oficialiai, prisijungę prie Elektroninių valdžios vartų sistemos. Taip pat pasiūlymą galite teikti ir anoniminiu būdu. Tokiu atveju Jums nebus pranešta apie pasiūlymo svarstymą.

Pastabas ir pasiūlymus galima teikti iki 2020 m. balandžio 24 dienos.

Su viešąja konsultacija susiję dokumentai:

Aiškinamasis raštas

LR meno kūrėjo ir meno kūrėjų organizacijų statuso įstatymo Nr. I-494 pateikimo įstatymas

LR valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

LR sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

VOXART.lt ragina kultūros atstovus būti pilietiškus ir aktyviai įsitraukti į kultūros politikos formavimo bei įgyvendinimo klausimų svarstymus. Vienas iš tokių būdų – konstruktyvių pastebėjimų ir pasiūlymų teikimas Kultūros ministerijai, rengiantis priimti naujus ar keisti esamus įstatymus.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments