Prasideda naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos narių rinkimai

Prasideda Lietuvos kultūros tarybos narių rinkimai. © LKT

Kultūros ministerija skelbia naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narių rinkimų pradžią. Pagal Lietuvos kultūros tarybos įstatymą rinkimai vyksta keliais etapais. Naujos sudėties taryba, Vyriausybei ją patvirtinus, pradės veikti nuo 2021 m. birželio 1 d., praneša Kultūros ministerija.

Lietuvos kultūros ir meno taryba atrinks 10 kandidatų ir teiks tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei.

Kultūros ministerija

Rinkimai vyksta keliais etapais. Iš pradžių kultūros, meno, mokslo ir nepriklausomos organizacijos bei tautinių mažumų bendrijos turi deleguoti Lietuvos kultūros tarybos rinkėjus, o iki rugsėjo 28 dienos laukiama pretendentų į LKT narius dokumentų. Vėliau rinkėjai išrinks 20 kandidatų į LKT narius, iš kurių kultūros ministras kartu su Lietuvos kultūros ir meno taryba atrinks 10 kandidatų ir teiks tarybos sudėtį tvirtinti Vyriausybei. Kultūros ministras taip pat teiks tvirtinti Vyriausybei LKT pirmininko kandidatūrą. Naujos sudėties taryba pradės veikti nuo 2021 m. birželio 1 d.

Kas rinks kultūros tarybos narius?

Po 2 rinkėjus, rinksiančius Lietuvos kultūros tarybos narius, deleguoja Lietuvos kultūros ir meno taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, asociacija ,,Kultūros savivaldos kolegija“ ir Lietuvos mokslo taryba. Lietuvos bibliotekininkų draugija, kartu su Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos kultūros centrų asociacija deleguoja iš viso 2 bendrai atrinktus rinkėjus.

Tautinės mažumos (bendrijos) išrenka ir deleguoja 1 rinkėją, kuris nėra valstybės tarnautojas. Norinčios dalyvauti 1 bendro rinkėjo atrankoje tautinės mažumos (bendrijos) turi iki birželio 8 dienos kreiptis į Kultūros ministeriją. Panašus procesas taikomas ir anksčiau nurodytoms organizacijoms nepriklausančioms asociacijoms ir viešosioms įstaigoms. Kaip nepriklausomos organizacijos, jos bendrai deleguoja 2 rinkėjus. Nepriklausomos organizacijos iki birželio 15 d. Kultūros ministerijai turi atsiųsti rašytinius prašymus dalyvauti nepriklausomų organizacijų rinkėjų atrankoje.

Platesnė informacija pateikiama Kultūros ministerijos internetiniame puslapyje.

Pretendentus į LKT narius gali siūlyti visi

Pretendentus į LKT narius gali siūlyti fiziniai ir juridiniai asmenys. Pretendentais gali būti siūlomi asmenys, dėl savo pasiekimų kultūros ir (ar) meno srityse žinomi Lietuvoje, turintys ne mažesnę kaip 5 metų patirtį įgyvendinant kultūrinius projektus bei žinių ir gebėjimų (kompetencijos), padedančių siekti Lietuvos kultūros tarybai keliamų tikslų ir įgyvendinti jos funkcijas. Pretendentais negali būti kultūros ir meno organizacijų (bet kokios juridinės formos įstaigų, veikiančių kultūros ar meno srityje) vadovai  ir į Lietuvos kultūros tarybos rinkėjų sąrašą įtraukti Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjai. Pretendentai privalo būti nepriekaištingos reputacijos.  

Lietuvos kultūros taryba – įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas. Taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas bei kitas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui skiriamas lėšas.  LKT narių susirinkimas – kolegialus įstaigos valdymo organas, kurį sudaro 10 renkamų narių ir Tarybos pirmininkas.

LKT narių kadencija – ketveri metai, tas pats asmuo tarybos nariu gali būti ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

LKT narių rinkimus organizuoja Kultūros ministerijos Profesionaliosios kūrybos ir tarptautiškumo politikos grupė. Lietuvos kultūros tarybos narių rinkėjų ir pretendentų į LKT narius sąrašai bei kita svarbi informacija apie rinkimų eigą bus skelbiama Kultūros ministerijos interneto svetainėje.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments