Po diskusijos ir kūrybinių dirbtuvių – trys idėjos Klaipėdos centrinio pašto kompleksui

Klaipėdos centrinis paštas. © Ingrida Mockutė-Pocienė

Praėjusią savaitę surengus Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo galimybių studijos kontekstinės analizės pristatymą bei diskusiją, uostamiestyje keturis dienas vyko ir tarpdisciplininės kūrybinės dirbtuvės. Jų metu siekta išgryninti galimas Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo koncepcijas, paneša Kultūros ministerija.

Išgrynintos trys galimos Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo koncepcijos.

Kultūros ministerija

Diskusijoje akcentuota naujos kultūrinės erdvės svarba miestui

Liepos 20-ąją vykusiame pristatyme ir diskusijoje akcentuota, kad Klaipėdos centrinio pašto kompleksas galėtų tapti kelias epochas reprezentuojančiu objektu, kuris pritrauktų miestiečius ir turistus savo architektūra, įvairių kultūrų įtakos požymiais bei išskirtiniu objektu – kariljonu.

VšĮ „Idėjos miestui“ vadovė, architektė dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė kartu su ekspertais pristatė galimybių studijos rengėjų pirmines įžvalgas, pateikė išanalizuotą istorinį ir urbanistinį kontekstą, objekto ryšio su aplinka analizę, sociokultūrinio konteksto problematiką ir potencialą, architektūrinę analizę, kitus aspektus, susijusius su Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimu. Taip pat pristatyti pasauliniai pašto pastatų konversijos pavyzdžiai įtraukiant juos į kultūros įstaigų klasterius.

Klaipėdos centrinis paštas. © Kultūros ministerija

Pažymėta, kad Klaipėdos centrinio pašto kompleksas yra svarbus dėmuo, galintis sustiprinti esamą ir toliau besiformuojantį kultūrinių ir muziejinių veiklų kvartalą. Diskusijos metu pasiūlyta komplekso kieme atkurti buvusio istorinio sodo fragmentus ir pritaikyti komplekso vidines erdves įvairiems renginiams, kultūrinėmis ir komercinėms veikloms, sukuriant gyvą kiemą.

Diskusijoje dalyvavę įvairių sričių atstovai dalijosi savo vizijomis ir pasiūlymais dėl Klaipėdos centrinio pašto komplekso ateities. Tarp siūlomų scenarijų didelio palaikymo sulaukė idėjos, susijusios su Klaipėdos kaip svarbaus logistikos, ryšių ir mainų, tai pat ir kultūrinių, centro įprasminimu. Atgimsiantis pašto kompleksas, pasak vienos diskusijų dalyvės, galėtų Klaipėdai grąžinti neužšąlančio kultūros uosto titulą. Čia galėtų įsikurti medijų ir knygos centrai, šiuolaikiški interaktyvūs muziejai, meno ir kūrėjų bendradarbystės erdvės, kūrybinės rezidencijos, vykti edukacinės veiklos, kariljono koncertai.

Kultūrai bendradarbiaujant su mokslu, galėtų būti akcentuojamas ir jūrinės tapatybės plėtojimas žemyninėje uosto dalyje. Išnaudojant Klaipėdos centrinio pašto komplekso sąsajas su pasaulinio garso mokslininku astronomu F. W. Argelanderiu, būtų galima kurti tarptautinę Klaipėdos sėkmės istoriją, akcentuojant daugiakultūrio miesto žavesį ir privalumus, kur kultūra ir mokslas papildo vienas kitą.

Kūrybinėse dirbtutuvėse toliau grynintos idėjos

Po diskusijos toliau idėjos buvo plėtojamos kūrybinėse dirbtuvėse. Jose dalyvavo Klaipėdos centrinio pašto įveiklinimo galimybių studijos komisijos nariai architektai Gerda Antanaitytė ir  Aurimas Baužys, urbanistai Donatas Baltrušaitis ir Milda Pacevičiūtė bei prie jų prisijungę įvairių sričių, taip pat Kultūros ministerijos ir Klaipėdos miesto savivaldybės atstovai. Dirbtuves moderavo architektė dr. Inga Urbonaitė-Vadoklienė. Kūrybinių dirbtuvių dalyviams talkino patariamoji vietos bendruomenės atstovų grupė, sudaryta iš akademikų, muziejininkų, menininkų ir kitų visuomenės atstovų.

Tarpdisciplininės komandos pagrindiniais idėjiniais kriterijais įvardijo idėjinį-istorinį pastato ir vietos tęstinumo užtikrinimą, pabrėžiant pastato funkcinę paskirtį, atliepiant pašto kaip istorinio technologinės pažangos simbolio vaidmenį, kartu atsižvelgiant ir į aplink vystomus kitus projektus. Tenkinant šiuolaikinės auditorijos poreikius, taip pat siekiant sudominti vaikus ir jaunimą bei pritraukti į Klaipėdą jaunuosius talentus, akcentuoti ir tokie kriterijai kaip objekto interaktyvumas ir patyrimiškumas, erdvės demokratiškumas, atvirumas ir prieinamumas – ypač buvusios pagrindinės pašto salės.

Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo kūrybinės dirbtuvės. © Organizatorių nuotr.

Kaip prioritetiniai taip pat iškelti vietos gyvybingumo ir idėjinio vientisumo klausimai, idėjinis ir urbanistinis integralumas, patrauklumas užsienio partneriams, nuolat atsinaujinantis ir aktualus turinys. Kūrybinių dirbtuvių metu siekta plėtoti idėjas, aktualias ne tik šiandienai, bet ir visam ateinančiam dešimtmečiui, kurios būtų tvarios ir kurtų pridėtinę vertę tiek miestui, tiek Lietuvai.

Pasirinktos trys galimos kryptys

Išgrynintos trys galimos Klaipėdos centrinio pašto komplekso įveiklinimo koncepcijos. Pirmoji orientavosi į didžiulį kūrybinių rezidencijų poreikį, jaučiamą ne tik Klaipėdoje, bet ir visoje Lietuvoje. Pasiūlyta sukurti išplėtotą ir specializuotą infrastruktūrą, kuri tarnautų ir tikslinėmis programomis pritraukiamiems specialistams, ir vietos kūrėjams, visiems miesto gyventojams.

Pagal antrąją koncepciją pasiūlyta įkurti žymaus pasaulinio lygio mokslininko astronomo, gimusio Klaipėdoje, F.W. Argelanderio vardo meno ir mokslo centrą, kuris būtų orientuotas į mokslo bei meno sintezę, pagrindinį dėmesį skiriant XXI a. gebėjimų ugdymui per patyriminę edukaciją, tarpdisciplininį bendradarbiavimą. Trečioji idėja orientuota į ryšių ir komunikacijos centro kūrimą, kur būtų pristatomas ir istorinis paveldas, ir šiuolaikinės technologijos, o centro veikla orientuota į įvairių komunikacijos formų ir būdų nagrinėjimą.

Klaipėdos centrinis paštas. © Klaipėdos m. savivaldybė

Visos trys idėjos siūlė pirmuosius aukštus maksimaliai atverti visuomenei, įkuriant ten reprezentacines, susibūrimo ir bendravimo erdves, numatant nuolatinių parodų vietas teminėms-istorinėms ekspozicijoms, taip pat renginiams ir kintančioms ekspozicijoms. Daug dėmesio skirta edukacinėms ir bendradarbystės erdvėms, numatytos ir laikinojo apsistojimo-kūrybinių rezidencijų erdvės, kavinės, dirbtuvės ir erdvės darbui, informacinis centras su simboline pašto – atvirukų išsiuntimo – funkcija.

Daugiausia palaikymo ir vystymo potencialo kūrybinių dirbtuvių dalyviai bei svečiai įžvelgė F. W. Argelanderio centro idėjoje, aprėpiančioje tiek kūrybinių rezidencijų, tiek komunikacijos centro funkcijas. Šias idėjas toliau plėtos ir tikrins Klaipėdos centrinio pašto įveiklinimo galimybių studijos rengėjai, vertindami jau konkrečius galimus įgyvendinimo būdus, galimas valdymo ir projekto vystymo formas. 

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments