Patvirtinta menininkų atvykimo į Lietuvą tvarka

Lietuvos valstyvinis simfoninis orkestras. © D. Matvejev

Kultūros ministro įsakymu patvirtinta prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui nagrinėjimo tvarka – informuoja Kultūros ministerija.

Prašymai turi būti pateikti ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų iki numatomos renginio datos  ir ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki planuojamos atvykimo datos.

Kultūros ministerija

Tokius prašymus įgaliota nagrinėti Kultūros ministerijos kanclerio Laimono Ubavičiaus vadovaujama darbo grupė. Sprendimą dėl leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką priima kultūros ministras, atsižvelgdamas į darbo grupės siūlymą.

Teisę pateikti prašymą pagal kultūros ministro patvirtintą formą (PARSISIŲSTI) turi į Lietuvos Respubliką dalyvauti profesionaliojo meno renginiuose atvykstantys menininkai ir juos aptarnaujantis personalas arba fiziniai ir juridiniai asmenys, juos kviečiantys atvykti į Lietuvos Respubliką.

Prašymai turi būti pateikti ne vėliau nei 30 kalendorinių dienų iki numatomos renginio datos  ir ne vėliau nei 14 kalendorinių dienų iki planuojamos atvykimo datos, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių prašymo nebuvo galima pateikti laiku, o valstybė, iš kurios atvykstama, nėra įtraukta į COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) paveiktų šalių sąrašą. Tokiu atveju prašyme nurodomos objektyvios priežastys, dėl kurių prašymo nebuvo galima pateikti laiku.

Darbo grupė ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo gavimo Kultūros ministerijoje dienos išnagrinėja ir teikia Lietuvos Respublikos kultūros ministrui siūlymą dėl leidimo atvykti į Lietuvos Respubliką suteikimo, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas parengiant atitinkamą kultūros ministro įsakymo projektą.

Darbo grupės veiklos forma yra posėdžiai, kurie rengiami vieną kartą per savaitę (paprastai ketvirtadieniais), išskyrus atvejus, kai nėra gauta prašymų.

Su visu Prašymų leisti atvykti į Lietuvos Respubliką menininkams ir juos aptarnaujančiam personalui tvarkos aprašu galite susipažinti ČIA.

  • 274
    Shares
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments