Neringos miško architektūros rezidencija: kvietimas teikti paraiškas

NMK, Neringos miško architektūra. © Julija Navarskaitė

Nidos meno kolonija pristato atvirą kvietimą teikti paraiškas Neringos miško architektūros tyrimų ir rezidencijos programai. 2020 m. lapkričio ir gruodžio mėnesiams kviečiami Lietuvoje gyvenantys tyrėjai, dizaineriai, architektai ir menininkai.

Rezidentai kviečiami analizuoti miško erdvę kaip visuomeninę infrastruktūrą Šiaurės ir Baltijos regionų kontekste.

Nidos meno kolonija

Neringos miško architektūros rezidencijos programa vyksta Kuršių nerijoje, 98-ų km ilgio smėlio kopoje, jungiančioje Lietuvos ir Rusijos teritorijas, skiriančioje Kuršių marias nuo Baltijos jūros. Tai į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas kultūrinis kraštovaizdis. Jame per 200 m. užsodinti miškai suformavo aplinką, skirtą natūralių geomorfologinių procesų valdymui. Šioje žmogaus suformuotoje erdvėje veiksmai buvo ir yra planuojami, įgyvendinami ir atstovaujami įvairių valstybinių ir savivaldos agentūrų, natūralius procesus paverčiančių duomenimis, lentelėmis, sistemomis ir reglamentais. 

Neringos miško architektūra šį kultūrinį peizažą analizuoja kaip atvejo studiją Baltijos ir Skandinavijos miškų kontekste, atverdama santykius tarp ekologinių, rekreacinių, reprezentacinių ir industrinių naratyvų ir iškeldama galimybę mišką suvokti kaip infrastruktūrą, formuojamą daugialypio visuomeninio susitarimo. Šioje rezidencijoje Kuršių nerijos miškų medžiai ir visi jų išskirtiniai ekologiniai ir socio-politiniai aspektai tampa programos pamatine medžiaga – ir tiesiogiai, ir perkeltine prasme.

Neringos miško architektūros rezidencija. © Julija Navarskaitė

Vis daugiau svarbos įgaunant diskusijoms apie žmogaus intervencijas ir veiklą natūraliame peizaže, naujoji NMK programa pozicionuoja Kuršių nerijos miškus kaip pagrindą, nuo kurio atsispiriant rezidentai kviečiami analizuoti miško erdvę kaip visuomeninę infrastruktūrą Šiaurės ir Baltijos regionų kontekste. Ši tyrimų ir rezidencijų programa yra mėginimas vietines erdvines praktikas įjungti į tarptautinį kūrybos profesionalų tinklą, tuo pačiu naujai artikuliuojant Neringos mišką kaip plačią konceptualią vietovę: idėjų formuojamą – ir joms atvirą – erdvę.

Paraiškų teikimo terminas: 2020 m. spalio 4 d., vidurnaktis (EET laiku).

Kas gali teikti paraiškas

NMK skatina dizainerius, architektus, menininkus, istorikus, naujųjų medžiagų ir miško tyrėjus, ypač – moteris ir nepakankamai atstovaujamas mažumų grupes – teikti projektus, apimančius susikertančias, tarpsritines praktikas, turinčias potencialo naujai artikuliuoti visuomenės santykį su šia konkrečia miško aplinka. Programa taip pat atvira kuratoriams bei dirbantiems su scenos menais, garsu, medžiagų tyrimais ar amatais bei kinu. Taip pat laukiami tarpsritiniai kitų sričių profesionalų projektai. 

Gyvenimo ir darbo sąlygos 

Kiekviena gyvenimui ir darbui skirta NMK studija yra 65-ų kv. metrų ploto, su nedidele virtuve, vonios kambariu, miegamuoju ir darbo baldais. Taip pat rezidentams suteikiama neribota prieiga prie bendrųjų erdvių, tokių kaip biblioteka ar dirbtuvės, kuriose galima rasti audimo stakles, keramikos krosnį, pjaustymo lazeriu įrangą, įrankius darbui su medžiu ir metalu, taip pat fotografijos, filmavimo ir garso įrašymo techniką. 

Rezidentai taip pat galės priklausomai nuo poreikio naudotis natūraliai džiovintomis, Neringoje užaugusios medienos lentomis (viso 10-a kubinių metrų), supjautomis 2019–2020 m. kirtimo sezono metu ir sandėliuojamomis NMK (medienos kiekis kinta). 

Programoje vienu metu gali dalyvauti iki penkių rezidentų iš įvairių valstybių. Be tarptautinių rezidencijos programų, Nidos meno kolonija organizuoja edukacinius ir tyrimų projektus bei parodas. NMK yra Vilniaus dailės akademijos padalinys, kuriame vyksta studentų seminarai bei darbinės išvykos.

Neringos miško architektūros rezidencija. © Julija Navarskaitė

Finansavimas

Atrinktiems rezidentams skiriama 1000 eurų mėnesinė stipendija ir padengiamos kelionės išlaidos. 

Paraiškos teikimas

Paraiškoje turi būti pateikta:

  1. Užpildyta paraiškos forma. Atkreipkite dėmesį, kad nereikalinga jokia speciali prieiga, paraišką galite tiesiog atsisiųsti ir užpildyti.
  2. Portfolio, darbų arba tekstų pavyzdžiai (atrinkti 3–5 aktualūs projektai) 
  3. Atnaujintas CV (daugiausia 2 A4 psl.)

Visus dokumentus pateikite PDF formatu viename faile, laikydamiesi nurodyto eiliškumo ir pavadinimo schemos: „Vardas Pavardė_NFA“

Savo paraiškas ir su jomis susijusius klausimus siųskite rezidencijų koordinatorei Skaistei Marčienei:  skaiste@nidacolony.lt

Atrankos eiga ir kriterijai

Paraiškas vertina Neringos miško architektūros kuratorių komanda ir specialiai kviečiamas išorės vertintojas, pažįstantis NMK programą ir projekto teminį lauką. Pareiškėjų pateikta medžiaga vertinama pagal šiuos kriterijus: 

  • aktuali, pakankama ir nuosekli patirtis – arba susidomėjimas – dirbant su siūloma tema ir rezidencijos tematika; 
  • siūlomų tyrimo klausimų ir / arba perspektyvų kokybė ir inovatyvumas bei jų ryšys su pareiškėjų praktikos lauku; 
  • konkretus interesas, skatinantis dirbti projekto lokacijoje, ir rezidencijos svarba pareiškėjų praktikai bei kūrybiniam tobulėjimui. 

Programą dalinai finansuoja Lietuvos kultūros taryba, „Neringa: Lietuvos kultūros sostinė 2021“ ir „Nordic Culture Point“.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments