Nacionalinės programos lėšomis pernai sukurti 44 spektakliai ir 83 muzikinės programos

© Monika Penkutė / VOXART.lt

2019-aisiais antrus metus paeiliui buvo vykdoma Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa, 3 milijonus eurų tikslingai skiriant Kultūros ministerijai pavaldžių nacionalinių ir valstybinių teatrų bei koncertinių įstaigų veiklai.

2019 metais lėšų poreikis buvo 6 mln. 479,5 tūkst. eurų, skirta 3 mln.

Kultūros ministerija

Nacionalinės programos lėšas gavo visos 20 kultūros įstaigų: Nacionalinis operos ir baleto teatras, 2 valstybiniai muzikiniai teatrai, 2 nacionaliniai ir 6 valstybiniai dramos teatrai, 2 valstybiniai lėlių teatrai, Lietuvos nacionalinė filharmonija ir 6 valstybinės koncertinės įstaigos. Finansuoti svarbūs scenos meno pastatymai, kurių dalis rengta bendradarbiaujant su kitais Lietuvos ir užsienio teatrais. Finansavimas skirtas ir jaunųjų menininkų rezidencijoms, teatrų ir koncertinių įstaigų gastrolėms Lietuvos regionuose ir užsienyje, taip pat projektams, pristatantiems užsienio scenos meno kolektyvų programas.

Teatrai ir koncertinės įstaigos paminėjo iškilių kompozitorių J. Naujalio 150, E. Balsio 100 ir S. Moniuszko 200 metų jubiliejus. Scenos meno kūrybai ir jaunųjų menininkų rezidencijoms buvo skirta 69 proc. programos lėšų, kūrybos sklaidai – 31 proc. 2019 metais lėšų poreikis buvo 6 mln. 479,5 tūkst. eurų, skirta 3 mln.

Programos lėšomis 13 teatrų sukūrė ir parodė 44 naujus spektaklius, iš jų – 17 nacionalinės dramaturgijos kūrinių. Nacionalinės programos lėšos padėjo platesnei spektaklių ir koncertinių programų sklaidai Lietuvos regionuose. Koncertuota ir vaidinta 70-tyje Lietuvos vietovių – penkiomis daugiau nei 2018-aisiais. Koncertinėmis programomis, spektakliais pristatyti Lietuvos scenos meno pasiekimai, nacionalinė kūryba, profesionalūs kolektyvai bei žymiausi atlikėjai 11-oje užsienio valstybių. Lietuvoje pristatyta 19-os užsienio šalių  muzikos kolektyvų koncertinės programos ir 14-os teatrų spektakliai.

2019 m. nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų projektus vertino penkių eksperčių grupė: profesorės Rūta Stanevičiūtė-Kelmickienė, Ramunė Marcinkevičiūtė ir Jurgita Staniškytė, scenos meno specialistės Ana Ablamonova ir Vesta Rasa Grabštaitė.

Profesionaliojo scenos meno veiklos nacionalinė programa tęsiama ir šiemet, nacionalinių ir valstybinių teatrų ir koncertinių įstaigų projektams skiriant 3 mln. eurų. Finansavimas pagal nacionalinę programą papildo kasmetinį tiesioginį finansavimą, kurį užtikrina valstybė.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments