Kuria bendrą kultūrinės edukacijos sistemą

Nacionalinė biblioteka. © B. Mikelionytė / S. Maskoliūnaitė / VOXART.lt

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija pradėjo kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektą.

Praėjusią savaitę projektas pristatytas Vyriausybei ir suinteresuotoms organizacijoms.

Lietuvos nacionalinė M. Mažvydo biblioteka

Iki gruodžio pabaigos truksiančio projekto metu planuojama sukurti bendrą Lietuvos kultūrinės edukacijos administravimo platformą. Taip pat sutelkti kultūros edukatorių bei koordinatorių tinklą ir sustiprinti jų kompetencijas. Įgyvendinant projektą bus plėtojama ir kultūrinių intervencijų idėja – kūrėjų įtraukimas į formalųjį ugdymo procesą.

Praėjusią savaitę projektas pristatytas Vyriausybei ir suinteresuotoms organizacijoms, akcentuota, kad kelerius metus teikiama ir vis auganti Kultūros paso paslauga parodė, kad reikalinga bendra moderni ir inovatyvi kultūrinės edukacijos sistema, kuri jungtų formalųjį ir neformalųjį ugdymą, apimtų visą Lietuvos teritoriją.

Taip pat kalbėta apie kultūros ir švietimo sričių sinergiją, kuri leis sustiprinti formaliojo ugdymo procesą, papildyti jį kultūrinėmis veiklomis, didinti jo patrauklumą moksleiviams, o diegiami technologiniai sprendimai suteks galimybę nuosekliau koordinuoti veiklas. 

Šiuo metu Nacionalinė biblioteka rengia Kultūrinės edukacijos sistemos galimybių studiją, organizuoja susitikimus su formaliojo ir neformaliojo švietimo organizatoriais, kultūros ir meno paslaugų teikėjais. Analizuojamos dabartinės Kultūros paso platformos galimybės, formuojamas bendras suinteresuotų institucijų ir pavienių kūrėjų, edukatorių tinklas.

Kultūrinės edukacijos sistemos modernizavimo projektas prasidėjo Nacionalinei bibliotekai kartu su Kultūros ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija sukūrus bendrą koncepciją, pavadintą „Kultūrinės edukacijos administravimo platformos ir kultūros edukatorių tinklo sukūrimas siekiant užtikrinti kokybišką ir įvairialypį kultūros ugdymą bei nuoseklų koordinavimą“.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments