Kultūros politikos pagrindų įstatymas bus svarstomas Seime

Asociatyvi nuotrauka. © Meno genas

Ministrų kabinetas pritarė Kultūros ministerijos parengtam Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektui ir teiks jį Seimui. Įstatymo projektu siekiama sukurti horizontalų kultūros srities teisinio reguliavimo mechanizmą, įtvirtinant kertines sąvokas, kultūros politikos principus ir šią politiką formuojančių bei įgyvendinančių institucijų kompetenciją, teigiama Kultūros minisiterijos išplatintame pranešime.

Tikslas – įtvirtinti valstybės įsipareigojimą kultūrai ir sistemingą kultūros politikos įgyvendinimą.

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas

Įstatymo projekte taip pat nustatomi tarptautinio bendradarbiavimo kultūros srityje tikslai ir bendradarbiavimą vykdantys subjektai, apibrėžiamas nevyriausybinių organizacijų vaidmuo kultūros politikoje. Įstatymas turėtų užtikrinti vieningos valstybės, regioninės ir savivaldybių kultūros politikos formavimą bei įgyvendinimą.

„Pagrindinio kultūros srities įstatymo poreikis jau daug metų buvo įvardijamas kultūros bendruomenės. Valstybės teisėkūros požiūriu toks poreikis yra akivaizdus, nes nepriklausomybės laikotarpiu buvo sukurta daug įstatymų atskiroms kultūros sritims, tačiau trūko vieningos sistemos. Užpildant šį fragmentiškumą pirmą kartą Lietuvoje parengtas Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektas. Jo tikslas – įtvirtinti valstybės įsipareigojimą kultūrai ir sistemingą kultūros politikos įgyvendinimą“, – teigia kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Vieninga valstybės politika kultūros srityje, pagal įstatymo nuostatas suderintos valstybės valdžios ir savivaldos funkcijos ir atsakomybė turėtų pasitarnauti teikiant kokybiškesnes kultūros paslaugas, mažinant kultūros skirtumus tarp regionų. Efektyvesnis ir aktyvesnis turėtų tapti tarptautinis bendradarbiavimas bei visuomenės, nevyriausybinių organizacijų dalyvavimas formuojant ir įgyvendinant kultūros politiką.

Rengiant ir tobulinant Kultūros politikos pagrindų įstatymo projektą buvo konsultuojamasi su visuomene, jį paskelbus teisės aktų informacinėje sistemoje, E. piliečio platformoje, Kultūros ministerijos interneto svetainėje. Įstatymo projektas aptartas per Prezidentūroje vykusį Kultūros forumą, pristatytas Seimo Kultūros komitete, 2019 m. rugsėjo 13 d. viešo renginio metu pristatytas visuomenei, taip pat aptartas Nevyriausybinių organizacijų taryboje, susitikimuose su atskirų kultūros sričių ir nevyriausybinių organizacijų atstovais. Įstatymo projektas pakoreguotas įvertinus ir apibendrinus visuomenės bei suinteresuotų institucijų pasiūlymus.

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments