Kultūros ministerija: mažinant koronaviruso pasekmes, sektoriui jau skirta per 30 mln. eurų

LR Vyriausybė
LR Vyriausybė © Meda Baltramonaitytė

Kultūros sričiai, nukentėjusiai nuo COVID-19 protrūkio, po trečiadienio Vyriausybės posėdžio, kuriame buvo pakoreguotas Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių planas, iš viso skirta daugiau kaip 30 mln. eurų.

Lėšų taip pat buvo skirta tiek Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų, tiek savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti, taip prisidedant prie šalies ekonomikos skatinimo.

Kultūros ministerija

Kaip praneša Kultūros ministerija, šiam planui įgyvendinti Lietuvos kultūros tarybai paskirta 16,6 mln. eurų. Papildomai pridėjus daugiau nei 5 mln. eurų iš perskirstytų Kultūros rėmimo fondo lėšų ir 750 tūkst. eurų, gautų iš tuščios laikmenos mokesčio, pandemijos pasekmėms kultūros srityje mažinti Lietuvos kultūros taryba paskirstė beveik 22 mln. eurų.

Iš jų finansavimas paskirstytas 1343 projektams, 1515 stipendijų ir 799 kompensacinėms išmokoms savarankiškai dirbantiems kūrėjams. Taip pat pradėtos mokėti subsidijos atšauktų renginių Lietuvoje ir užsienyje organizatorių nuostoliams padengti. Pagal programą „Kultūros ir meno organizacijų naujų produktų ir (ar) paslaugų kūrimas“ 512 projektų skirta 8,62 mln. eurų.

Lietuvos kultūros tarybos taikomos priemonės pandemijos pasekmėms kultūros srityje mažinti apima platų spektrą nuo skubios pagalbos iki ilgalaikės kūrybinės veiklos palaikymo ir tęstinumo užtikrinimo. Prie skubios pagalbos veiksmų priskirtina ir force majeure taisyklės taikymas visoms dar iki karantino paskelbimo finansuotoms kultūros ir meno organizacijų bei kūrėjų veikloms, kurioms įtakos turėjo koronaviruso (COVID-19) plitimas ir su tuo susijusios aplinkybės. 

Kino industrijai skatinti iš viso skirta 6,2 mln. eurų. 59 filmų parengiamųjų ir gamybos darbų projektams paskirstyta 2,718 mln. eurų. Taip pat paskirtos stipendijoms kino kūrėjams (118 tūkst. eurų), papildoma parama kino kultūros projektams (88,2 tūkst. eurų), parama gamybos etape esantiems filmams (475 tūkst. eurų). Parama kino teatrams siekia 2,240 mln. eurų, filmų platintojams – 560 tūkst. eurų.

Papildomi 4 mln. 456 tūkst. eurų skirti priemonei „Kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant biudžetinių valstybės kultūros įstaigų veiklą“ įgyvendinti. Šie pinigai bus skiriami Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų kultūros ir meno paslaugoms kurti, kartu užtikrinant įstaigų veiklą dėl nesurenkamų planuotų pajamų koronaviruso (COVID-19) plitimo laikotarpiu.

1,7 mln. eurų paskirstyta savivaldybių viešosioms bibliotekoms jų fondų komplektavimui – knygoms ir kitiems spaudiniams įsigyti. Už šias lėšas šalies viešosios bibliotekos įsigijo 182 887 vienetus knygų ir kitų dokumentų.

830 tūkst. eurų skirta muzikos instrumentams įsigyti. Kūrybinių prastovų išmokos skirtos 351 meno kūrėjui, ši suma sudaro beveik 600 tūkst. eurų.

Lėšų taip pat buvo skirta tiek Kultūros ministerijos žinioje esančių įstaigų, tiek savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūrai atnaujinti, taip prisidedant prie šalies ekonomikos skatinimo. 

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments