Į Lietuvos kultūros tarybos pirmininko pareigas pretenduoja 7 kandidatai

Lietuvos kultūros taryba. © LKT

Kultūros ministerija skelbia sulaukusi septynių kandidatų į Lietuvos kultūros tarybos pirmininko pareigas pasiūlymų. Teikti kandidatūras ministerijai buvo galima iki vasario 1 dienos.

Įvertinsime gautus gyvenimo aprašymus ir atrinktus kandidatus kviesime pokalbio.

Simonas Kairys

Renkant būsimą naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos (LKT) pirmininką, pirmą kartą buvo pakviesta įsitraukti ir kultūros bendruomenė. Iki šiol kultūros ministras galėjo tiesiog paskirti LKT pirmininką savo nuožiūra ir teikti tvirtinti Vyriausybei.

„Kurdami atvirą tarpusavio dialogą su kultūros bendruomene, į LKT pirmininko rinkimo procesą skatinome įsitraukti ir bendruomenės narius bei siūlyti savo kandidatus. Šiuo žingsniu taip pat norime sustiprinti ilgalaikį pasitikėjimą tarp kultūros bendruomenės, LKT ir plačiosios visuomenės. Džiaugiuosi, kad mūsų kvietimas buvo išgirstas ir sulaukė susidomėjimo. Įvertinsime gautus gyvenimo aprašymus ir atrinktus kandidatus kviesime pokalbio”, – teigė kultūros ministras Simonas Kairys.

Simonas Kairys. © Liudas Masys

Kandidatai į LKT pirmininko pareigas turi atitikti bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, išmanyti kultūros ir meno raidos procesus ir turėti ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo ir ne mažesnę kaip 3 metų veiklos kultūros ir meno srityje patirtį.

Sausį Kultūros ministerija taip pat paskelbė 10 išrinktų naujos kadencijos Lietuvos kultūros tarybos (LKT) narių. Į LKT išrinkti: muzikologė Jūratė Katinaitė, istorikas Rimvydas Laužikas, architektas Rolandas Palekas, literatūrologas Dainius Vaitiekūnas, etnologė Aušra Žičkienė, tautinių mažumų (bendrijų) atstovas Dainius Babilas, aktorė Elzė Gudavičiūtė-Puskunigė, teatro ir kino kritikas Vaidas Jauniškis, skulptorius ir kino kūrėjas Deimantas Virgilijus Narkevičius, kultūros vadybininkė Rita Valiukonytė.

Naujosios tarybos sudėtį kartu su LKT pirmininko kandidatūra kultūros ministras S. Kairys teiks tvirtinti Vyriausybei. Šiuo metu tebegaliojančios tarybos kadencija dar tęsis iki 2021 m. birželio 17 d.

Lietuvos kultūros taryba – įstaiga prie Kultūros ministerijos, pagal kompetenciją įgyvendinanti valstybės politiką kultūros ministrui pavestose valdymo srityse, vykdanti viešojo administravimo funkcijas. Taryba administruoja Kultūros rėmimo fondo lėšas bei kitas kultūros ir meno projektų daliniam finansavimui skiriamas lėšas. LKT viešo konkurso būdu finansuoja kultūros ir meno projektus ir skiria valstybės stipendijas kultūros ir meno kūrėjams.

0 Komentarai
Inline Feedbacks
View all comments