BEGASAS | TRANSLIACIJOS

PRISTATO

Tarptautinis ypatingų teatrų festivalis „Begasas“ 2020

International Special Theatre Festival “Begasas” 2020

SPEKTAKLIŲ TRANSLIACIJOS

BROADCASTS OF PERFORMANCES

Virtualus susitikimas su žiuri ir dalyviais
Live meeting with jury and participants

Vargšas ryšių teatras (Sopotas, Lenkija)
A Poor Theatre of Communication (Sopot, Poland)

Režisierius | director Jacel Spica
Vadovė | artistic director Paulina Lewandovska

Spektaklis „Jis ir Ji – pasaka be moralo“
Performance „He & She – fairy tale without a moral

PROGRAMA PASAULINEI VAIKŲ GYNIMO DIENAI
PROGRAM FOR WORLD CHILDREN’S DAY

Kompleksinės reabilitacijos centro vaikams ir asmenims su negalia Vaikų teatro kolektyvas „Perliukai“ (Sumų kraštas, Ukraina)
A team of Children Theatre „Little Perls“ of Complex Rehabilitation Centre for Children and Persons with Disapiblities (Sumy Oblast, Ukraine)

Teatrinis veiksmas „Be ribų“
Theatrical action „Without Limits“

Skirtas vaikų su autizmo sutrikimais palaikymui
Intended for support of children affected with autism

Režisierė | director Polina Serbin

Teatrinis gatvės veiksmas „Pamokymas apie Laimę“
Theatrical street action „Teaching on Happiness

Režisierė | director Tatjana Saveljeva

Iškart po spektaklių peržiūros kviečiame prisijungti prie ZOOM platformos ir dalyvauti tiesioginiame susitikime su žiuri bei dalyviais.
Join the live meeting with jury and participants on ZOOM just after broadcast of performances.


Vargšas ryšių teatras (Sopotas, Lenkija)
A Poor Theatre of Communication (Sopot, Poland)

Spektaklis „Jis ir Ji – pasaka be moralo“
Performance „He & She – fairy tale without a moral

Režisierius | director Jacel Spica
Vadovė | artistic director Paulina Lewandovska

Trukmė | duration: 27 min.

Istorija apie du žmonės, kurie susitinka netinkamu laiku. Savo santykius puoselėja aplinkoje, kuri ne visada yra jiems palanki. Tai pasakojimas apie meilę ir artumą su kitu žmogumi, apie poreikį būti kartu ir palaikyti vienas kitą.

Kompleksinės reabilitacijos centro vaikams ir asmenims su negalia
Vaikų teatro kolektyvas „Perliukai“ (Sumų kraštas, Ukraina)
A team of Children Theatre „Little Perls“ of Complex Rehabilitation Centre for

Children and Persons with Disapiblities (Sumy Oblast, Ukraine)

Teatrinis veiksmas „Be ribų“
Theatrical action „Without Limits“

Skirtas vaikų su autizmo sutrikimais palaikymui
Intended for support of children affected with autism

Režisierė | director Polina Serbin

Trukmė | duration: 21 min.

Gyventi savame pasaulyje, neadekvačiai mąstyti, turėti didžiulį potencialą… bet nebūti šiame pasaulyje priimtam, būti kažkieno uždarytam observacijoje. Žinoti apie pasirinkimo teisę, bet neturėti galimybės ja pasinauodoti. Apie tai šiame spektaklyje kalba ypatingi vaikai. Be žodžių, tik judesio plastikos priemonėmis, jie parodo ypatingų vaikų, turinčių autizmo spektro sutrikimų, kelią mūsų dideliame pasaulyje.

Teatrinis gatvės veiksmas „Pamokymas apie Laimę“
Theatrical street action „Teaching on Happiness

Režisierė | director Tatjana Saveljeva

Trukmė | duration: 22 min.

Meilė, turtai, sėkmė! Kas svarbiausia žmogui? 

Draminiame gatvės veiksme aktoriai pasakoja mūsų planetos gimimo istoriją, žmonijos evoliuciją nuo pirmapradžių būtybių iki atsiskyrusių genčių, kur kiekvienas ieško savo tiesos ir stengiasi pranešti ,,teisingą‘‘ savo istoriją. Galiausiai nugali Meilė.


ĮVYKĘ RENGINIAI
PREVIOUS EVENTS

Judesio spektaklis „Akmens sriuba“
Movement performance „Stone Soup“

Dienos centro „Šviesa“ teatro studija TTT (Vilnius, Lithuania)
Theatre studio TTT of day centre „Light“ (Vilnius, Lithuania)

Meno vadovė ir režisierė | art director Silvijana Bilskytė

Muzikinis spektaklis Trijų grašių opera
Musical Threepenny Opera

Integracinis teatras Azdako Sodas (Tbilisis, Sakartvelas)
Integrated Theatre Azdak’s Garden“ (Tbilisi, Sakartvelo)

Meno vadovas ir režisierius | art director Ivane (Bacho) Gabruashvili

Virtualus susitikimas su žiuri ir dalyviais
Live meeting with jury and participants


Audiovizualinis spektaklis / Audiovisual theatre performance
Gimimo mitas
The Myth of Birth

Nepriklausomas plastinės dramos teatriukas / Kaunas, Lietuva
(meno vadovas ir režisierius Virgis Bortkevičius, aktorė Ernesta Žemaitytė)
Independent Plastic Theatre / Kaunas, Lithuania
(artistic director Virgis Bortkevičius, actress Ernesta Žemaitytė)

Judesio spektaklis / Movement performance
Sename kine
In the Old Cinema

Teatras Šypsena (meno vadovė ir režisierė Alicija Pilat) / Kelcai, Lenkija
Theatre Smile (artistic director Alicija Pilat) / Kielce, Poland

Virtualus susitikimas su žiuri ir dalyviais
Live meeting with jury and participants


Iš nevilties gelmių šaukiuosi tavęs
Out of the depths I have cried to Thee…

Judesio teatras Likas (režisierė Lilija Sevastjanova)
Taškentas, Uzbekija

Visage Movement Theatre (director Lilia Sevastyanova)
Tashkent, Uzbekistan

Virtualus susitikimas su žiuri ir dalyviais
Live meeting with jury and participants


Misterija „Skambantis miestas“
Mystery „Sounding Town“

Spektaklis skirtas Lietuvos atkūrimo 100-mečiui
Dedicated to occasion of the 100th anniversary of the Restoration of Lithuania’s Statehood

Lietuvos žmonių su negalia sąjungos muzikinio teatro trupė MTT ir „Stalo Teatras
(meno vadovė ir kompozitorė Snieguolė Dikčiūtė; režisierė ir dailininkė  Saulė Degutytė)

Music Theatre Group MTT of Lithuanian Association of People with Disabilities and Table Theatre
(Artistic  Director and Composer Snieguolė Dikčiūtė, Director and Set Designer Saulė Degutytė)

Virtualus susitikimas su žiuri ir dalyviais
Live meeting with jury and participants